Arbetsmiljö

Arbetsmiljön spelar en avgörande roll för de anställdas hälsa, samarbete och effektivitet. Därför är det nästan omöjligt att överskatta arbetsmiljöns betydelse för trivseln och produktiviteten på ett företag eller i en organisation.

En allmänt vedertagen definition av arbetsmiljö lyder:
“Arbetsmiljö är de fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar den anställde i samband med arbetet. Alltså de relationer och förutsättningar som finns på arbetsplatsen”

Tre viktiga begrepp

På Xsystems arbetar vi därför med tre typer av arbetsmiljö:
Den
fysiska
Den
organisatoriska
Den
sociala