Arbetsområden

Naturligtvis överlappar de tre områdena varandra och hänger hela tiden samman. Det kan dock vara lämpligt att så långt som möjligt fokusera på ett område i taget (utan att blunda för sammanhangen) och komma ihåg att arbetet med arbetsmiljön inte är en fristående och isolerad uppgift, utan en pågående process.

Den
fysiska
Den
organisatoriska
Den
sociala

Den fysiska arbetsmiljön och hälsa

När det gäller hälsa kan du få träffa fackmän specialiserade på ljud och akustik, luft och inomhusklimat samt optimal belysning på arbetsplatsen. Vi arbetar också med att förbättra arbetsgången i verksamheten och erbjuder ergonomiska verktyg samt olika rörelseprodukter.

Den organisatoriska arbetsmiljön och kompetenser

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det ledningens uppgift att ta ansvar för den psykiska arbetsmiljön. Vi erbjuder kompetensutveckling, sparring och coaching på alla ledningsnivåer för att säkerställa utvecklingen av en mentalt robust organisation.

Den sociala arbetsmiljön och trivsel

Trivsel är nära kopplat till relationerna i vardagen. Därför erbjuder Xsystems psykologer undervisning, handledning, coaching och tester rörande till exempel stress, kommunikation och konflikthantering. Detta är avsett för både individer och grupper.

Så här skapar vi arbetsglädje


Metod