Medarbetare

Xsystems har en lång rad konsulter, som arbetar med arbetsmiljö. Gemensamt för dem alla är en yrkesmässig utbildning och grundläggande kunskaper om vårt koncept som komplement till deras respektive specialkunskaper.

 

               

Alla kompetenser behövs

Därför är det möjligt för alla att bidra med sina specialkunskaper och att ta med kollegor i dialogen med kunden. Därmed kan vi vara säkra på att våra kunder kan dra nytta av en lång rad kunskaper och alla de rätta kompetenserna.

Områden

Specialutbildade konsulter med specialistkunskaper inom kontorsmiljö, inomhusklimat, ergonomi och rörelse.

Det fysiska (hälsa)
Fackmän med specialistkunskaper om ledning och organisation.

Det
organisatoriska
(kompetenser)
Fackmän med specialistkunskaper om individer, grupper och relationer.

Det sociala (trivsel)
“Det är fantastiskt att se och höra hur våra produkter skapar en hälsosammare arbetsplats. Framför allt är det roligt att höra hur de kan ha en positiv effekt på den sociala arbetsmiljön.”
Rickard Carlström, Försäljningschef – Område: Hälsa
Om du vill veta mer – framför allt när det gäller hälsa, kan du ringa oss
på tel. +46 733 580 093 eller skicka e-post till rickard@xsystems.se
“Var fjärde sjukskrivning i Danmark beror på stress. Den goda nyheten är att stress går att förebygga och behandla. För individen, gruppen och företaget är det avgörande med en snabb och professionell insats.”
Metha Kildegaard, legitimerad psykolog – Område: Kompetenser
Om du vill veta mer – framför allt när det gäller ansvar, kan du ringa oss
på tel. +46 733 580 093 eller skicka e-post till kompetencer@xsystems.dk
“Genom att fokusera på trivsel och psykisk hälsa för både chefer och medarbetare kan företaget få färre sjukdagar, större arbetsglädje, bättre förmåga att behålla sina medarbetare samt ökat och mer effektivt utnyttjande av företagets samlade resurser. Det syns på resultatraden.”
Lisbeth Rasmussen, auktoriserad psykolog – Område: Trivsel
Om du vill veta mer – framför allt när det gäller trivsel, kan du ringa oss
på tel. +46 733 580 093 eller skicka e-post till trivsel@xsystems.dk

Var du kan hitta oss

Hitta kontaktuppgifter till din konsult.

Kontakta oss

Om du vill veta mer ser vi fram mot att få träffa dig.
Ring oss på tel. +46 733 580 093 eller be att vi ringer dig: