Metod

Det är viktigt att understryka att metoden i princip är likadan för stora och små arbetsuppgifter, och att både analyser, utvärderingar och rekommendationer återspeglar processens omfattning och mål i varje enskilt fall.

Analysera
Utvärdera
Rekommendera


Visa filmen

Standard

 • Definition

  av arbetsmiljö
 • Lagstiftning

  nationell och
  internationell
 • Bästa praxis

  relevanta
  branscher
 • Riktmärken

  relevanta
  branscher
 • Forskning

  och
  undersökningar
Mot bakgrund av definitionen av arbetsmiljön samt gällande lagstiftning, bästa praxis, riktmärken och den senaste forskningen har Xsystems utvecklat en rad standarder för bra arbetsmiljö som vårt arbete bygger på.

Processen

Genom att använda enkäter, tester och observationer samlar vi in fakta och data. Resultaten jämförs därefter med vår standard för att ta fram arbetsmiljöns status. Med utgångspunkt i statusen och verksamhetens ambitioner utarbetas en rekommendation och ett förslag till handlingsplan.

Analysera

 • Frågeformulär
 • Tester
 • Observationer
 • Data

Utvärdera

 • Standarder
 • Dialog
 • Ambitioner
 • Status

Rekommendera

 • Mål
 • Strategi
 • Ekonomi
 • Handlingsplan

Ett steg i taget

Att fokusera på arbetsmiljön är en process där det är viktigt att genomföra åtgärderna i rätt takt. Därför måste ambitionsnivån, ekonomin och faserna beslutas i detalj, så att alla inblandade är överens om förloppet och prioriteringen av uppgifterna.
Tidslinje:
 • Insats 1

  • Team
  • Aktivitet
  • Ekonomi
 • Insats 2

  • Team
  • Aktivitet
  • Ekonomi
 • Insats 3

  • Team
  • Aktivitet
  • Ekonomi
 • Insats 4

  • Team
  • Aktivitet
  • Ekonomi
 • Insats 5

  • Team
  • Aktivitet
  • Ekonomi