Vår mission:

Bättre arbetsmiljö

Vi vill förbättra den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom att fokusera på hälsa, kompetens och trivsel i privata och offentliga företag.

Vår vision:

Större arbetsglädje

Genom vårt helhetsarbete för arbetsmiljön skapar vi större arbetsglädje i hela Norden.

De tre värdena

I arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö fokuserar vi på tre värden. Dessa värden beskriver också våra ambitioner inom de tre områdena.

Hälsa

(det fysiska)

Kompetenser

(det organisatoriska)

Trivsel

(det sociala)

Bättre
arbetsmiljö

Vi vill säkerställa hälsa, ansvar och trivsel i privata och offentliga företag genom att förbättra den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Hälsa

På det fysiska planet arbetar vi med ergonomi och rörelser, bättre arbetsgångar i verksamheten samt förbättring av inomhusklimatet

Kompetenser

På det organisatoriska planet erbjuder vi kompetensutveckling, sparring och coaching på alla ledningsnivåer.

Trivsel

På det sociala planet arbetar vi för att stärka kvaliteten i relationerna mellan individerna och gemenskapen.

Tillsammans skapar vi arbetsglädje

Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nära sammanknutna. Därför har vi samlat starka produkter, yrkeskompetens och expertkunskaper inom alla dessa tre områden på Xsystems. Vi tar oss alltid an utmaningar och möjligheter ur ett heltäckande perspektiv – och ser till att alla initiativ och åtgärder fungerar tillsammans.

Kontakta oss

Om du vill veta mer ser vi fram mot att få träffa dig.
Ring oss på tel. +46 733 580 093 eller be att vi ringer dig: